Stamford Trio with Erica Kiesewetter, Caroline Stinson, and Molly Morkoski in Katonah on te%